ดู One Piece The Movie 3 (2002) ตอนที่ 3 เกาะแห่งสรรพสัตว์และราชันย์ช๊อปเปอร์