ดู Doraemon The Movie (1993) ฝ่าแดนเขาวงกต ตอนที่ 14