ดูหนัง Snakes and Earrings (Hebi ni piasu) (2008) แด่ความรักด้วยความเจ็บปวด