ดูหนัง Silenced (2011) เสียงจากหัวใจ ที่ไม่มีใครได้ยิน